20 90 93 00
  • Familievirksomheder er den helt dominerende virksomhedsform i Danmark. 

  • 77% af virksomhederne i Danmark er ejerledede.

  • 73% af Danmarks 500 største virksomheder er familievirksomheder.

  • 48% af danske virksomheder med mere end 1000 ansatte er ejerledede.

  • Familievirksomhederne står for 60% af beskæftigelsen.

  • Familievirksomheder står for halvdelen af værdiskabelsen i dansk erhvervsliv.

Denne hjemmeside er sponsoreret af Vagn Dujardin A/S - én af Danmarks mange ejerledede virksomheder | www.dujardin.dk